Humlene våre

Bier, deriblant humler, er dei mest effektive pollinerande insekta me har….