Livet i skog og vatn

Korleis skil me dei ulike småkrypa frå kvarandre og korleis ser dei eigentleg ut? Me tek med utstyr og går ein tur  til skogen eller vatnet for å sjå kva som lever der.

Kort om opplegget:

  • Finna og avgjera namnet på ulike smådyr og insekt
  • Kva lever i skogen/vatnet?
  • Kor lever dei, og kva lever dei av?
  • Korleis lærer me meir om livet i skogen, og kva utstyr brukar me?
  • Bruke betemmingsduk og oppslagsverk

Frå fagfornyinga:

Kroppsøving: Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit

Naturfag, etter 7. trinn:

  • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
  • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast: 

Veke 17 – 24

Praktisk informasjon: 

Ta med gode klede og støvlar!

Pris:

Gratis

Send førespurnad