Parkering på Vitengarden

På Vitengarden er det ein stor parkeringsplass der det er gratis for alle å parkera.

Turen er skilta og tek rundt 20 minutt.