Super:bit

super:bit skal inspirere: Elever skal få kunnskap om og forståelse for teknologi,…

Smiing

Elevane får bli med i ei rekonstruert gamal smie og…

Smiing

Elevane får bli med i ei rekonstruert gamal smie og…

Hydraulikk

I vinterferien kan me tilby eit kjekt hydraulikkverkstad til SFO-grupper…