Auga vårt

Korleis ser auga ut inni? Elevane blir kjend med auga…