Kart, kompass og GPS

Kart, kompass og GPS er grunnleggande verktøy på tur. Undervisningsopplegget er ei praktisk innføring i bruk av kart, kompass og GPS. Elevane får gjennom praktiske oppgåver og leikar ein introduksjon i å bruka desse reiskapane.

Kort om opplegget:

  • Målestokk
  • Korleis brukar ein kompasset?
  • Korleis brukar ein GPS?
  • Kva fortel kartet oss?

Frå fagfornyinga:

Kroppsøving: Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit.

Kroppsøving, etter 10. trinn:

  • forstå fleire typer kart og digitale verktøy og bruke dei til å orientere seg i kjende og ukjende miljø

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast: 

Veke 16 – 44

Pris:

Gratis

 

Send førespurnad