Opningstider og prisar på Vitengarden

KORONA-STENGT

Vitengarden har stengt fram til og med påske. Museet vil halda publikum orientert om utvilklinga.

 

Normale opningstider: 

Kvardagar: 10 – 15
Laurdag: stengt
Sundag: 12 – 17

22. juni – 18. aug:

Kvardagar: 10 – 16
Laurdag: stengt
Sundag: 12 – 17

19. aug – 31. des:

Kvardagar: 10 – 15
Laurdag: stengt
Sundag: 12 – 17


Feriar og høgtider

Vinterferie: Måndag – fredag kl. 10-15. Laurdag stengt. Sundag kl. 12-17

Påsken: Palmesundag kl. 12-17. Måndag – onsdag kl. 10-15. Skjærtorsdag kl. 12-17. Langfredag og Påskeaften stengt, 1. og 2. Påskedag kl. 12-17

Haustferie: Måndag – fredag kl. 10-15. Laurdag stengt. Sundag kl. 12-17

Vitengarden er stengt: 1/1 – 4/1, 6/1 – 10/1, 13/1-14/1, 10-11/4, 1/5, 17/5, 24-26/12 og 31/12

Alle andre heilagdagar er opne som på sundager, kl. 12-17.


BILLETTPRISAR

Barn under 4 år: Gratis

Barn 4-17 år kr. 75,-
Vaksne kr. 140,-

Honnør kr. 110,-
Student kr. 75,-
Maksibillett (to vaksne + 3 barn): kr. 380,-
SFO/barnehage/VGS: kr. 30,- (gratis for elever i grunnskule og vaksenopplæring)
Ein billett gjeld alle Jærmuseet sine anlegg og Hå gamle prestegard same dag.

ÅRSKORT

Familieårskort (to vaksne + fire barn) kr. 1050,-

Familieårskort mini (ein vaksen + tre barn) kr. 750,-

Besteforeldrekort (to vaksne + fire barn) kr. 1000,-

Bestefarskort/Bestemorskort (ein vaksen + tre barn) kr. 700,-

Årskort vaksen: kr. 450,-
Årskort student: kr. 250,-
Årskort barn: kr. 250,-

Merk: Årskorta er personlege, og kan kun brukast av personane kortet står på. 

Velferdskort/institusjonskort: kr. 2000,-

Medlemskap familie,
Vennelaget Jærmuseet/Vitengarden: kr. 900,-

Medlemskap person
Vennelaget Jærmuseet/Vitengarden: kr. 450,-

Årskort og medlemskort gjeld på
alle Jærmuseet sine anlegg, i vanleg opningstid. Enkelte arrangement med eksterne samarbeidspartnarar kan kreve ekstra billett.

>> Kjøp årskort her