Opningstider 13. jan – 21. juni:

Kvardagar: 10 – 15
Laurdag: stengt
Sundag: 12 – 17

22. juni – 18. aug:

Kvardagar: 10 – 16
Laurdag: stengt
Sundag: 12 – 17

19. aug – 31. des:

Kvardagar: 10 – 15
Laurdag: stengt
Sundag: 12 – 17


Feriar og høgtider

Vinterferie: Måndag – fredag kl. 10-15. Laurdag stengt. Sundag kl. 12-17

Påsken: Palmesundag kl. 12-17. Måndag – onsdag kl. 10-15. Skjærtorsdag kl. 12-17. Langfredag og Påskeaften stengt, 1. og 2. Påskedag kl. 12-17

Haustferie: Måndag – fredag kl. 10-15. Laurdag stengt. Sundag kl. 12-17

Vitengarden er stengt: 1/1 – 5/1, 7/1 – 12/1, 19-20/4, 1/5, 17/5, 24-26/12 og 31/12

Alle andre heilagdagar er opne som på sundager, kl. 12-17.


BILLETTPRISAR

Barn under 4 år: Gratis

Barn 4-17 år kr. 70,-
Vaksne kr. 130,-

Honnør kr. 100,-
Student kr. 70,-
Familiebillett (to vaksne + 3 barn): kr. 350,-
SFO/barnehage: kr. 30,-
Ein billett gjeld alle Jærmuseet sine anlegg og Hå gamle prestegard same dag.

ÅRSKORT

Årskort familie 900,-
*eit familieårskort kan nyttas av foreldre eller besteforeldre + 3 barn mellom 4 og 18 år. Kortet er personleg, foreldre og besteforeldre kan ikkje nytta same kortet.

Utvida familiebillett for fleire enn 3 barn kr. 250,- pr barn

Årskort vaksen: kr. 450
Årskort student: kr. 250
Årskort barn:kr. 250,-

Medlemskap familie,
Vennelaget Jærmuseet/Vitengarden: kr. 900,-

Medlemskap person
Vennelaget Jærmuseet/Vitengarden: kr. 450,-

Årskort og medlemskort gjeld på
alle Jærmuseet sine anlegg.
>> Kjøp årskort her