På Vitengarden inviteres gjestene til å "læra ved å gjera". Du er invitert til å være aktiv og utforske naturvitenskap og historie på nye og engasjerande måter.

På Vitengarden skal publikum læra ved å gjera – du blir invitert til å vera aktiv og utforska naturvitskap og historie på nye og engasjerande måtar.

Det kan vera tungt å pugga at definisjonen på ei hestekraft er «den effekt som trengs for å heva ein masse på 75 kg loddrett opp 1 meter i løpet av 1 sekund». Noko heilt anna er å koma på Vitengarden og sjølv dra eit lodd på 75 kilo ein meter opp, medan ei klokke tar tida på deg. Kor mange hestekrefter hadde du? Svaret vil du hugsa.

Eg høyrer og gløymer, eg ser og hugsar, eg gjer og forstår, seier eit kinesisk ordtak. Og slik kan vår filosofi oppsummerast. Kor lang tarm har eit menneske? Kanskje har du høyrt – og gløymt – det ein gong. Men på Vitengarden får du gjera det. – Dra ut tarmen, sjå kor lang han er!

I avdelinga Teknologi og landskap, kan du utforska korleis landskapet på Jæren har forandra seg, og testa ut teknologien som har blitt nytta for å forandra dette landskapet. Løft opp deg sjølv ved hjelp av teknologien som har rydda stein på Jæren i sidan 1800-talet. Kvifor var det så lett?
Og kven er tyngst av deg og far din? – Lat hydraulikken avgjera!

Utstillinga Men mat må me ha… stod klar i 2005. Her kan du kikka gjennom glaset og inn i ei ekte bikube. Eller bli med på fabrikken og lag din eigen plog. Du får også sjå korleis kua ser ut inni, og du kan prøva deg som bonde i leikefjoset: fora, måka, forhausta og legga i silo – om og om igjen, slik syklusen er på ein ekte gard.

Til Vitengarden høyrer Kvia 4H og museumsgard. Det er eit gardstun frå 1878 som nå syner eit gardsmiljø frå 50-åra. Her kan du hoppa i høyet eller sjå nærare på dyra som var vanlege på Jæren i den perioden. På aktivitetsdagar vert kjøkkenet på garden ofte brukt til å gje publikum ein smak av jærsk tradisjonsmat.

Vitengarden utgjer vel 4000m², og står som eit kompromiss mellom jærsk identitet og byggjetradison og eit moderne formuttrykk. Bygget følger linjene i landskapet og vert opplevd som ein del av jærlandskapet omkring.

Les også: