Byggeskikk og arkitektur

Det er mange ulike faktorar som har vore med på å forma både byggeskikken og arkitekturen gjennom tidene. Bygningshistoria på Jæren kan ikkje visa til pragande og monumentale bygningar, men særpreget finn ein.

Kort om opplegget:

  • Regionale byggetradisjonar
  • Jærhuset
  • Lafting
  • Sosiale- og økonomiske endringar
  • Kulturlandskapet
  • Me laftar eit hus

Frå fagfornyinga:

Kunst og handverk: elevane får lesa enkle tekniske teikningar. Elevene skal utvikle forståelse for materialers egenskaper, funksjonalitet og uttrykk gjennom eget skapende arbeid.

Kunst og handverk, etter 10. trinn:

  • Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur…

Varigheit: 

ca 2 timar, kan utvidas ved større grupper

Kan bestillast: 

Veke 3 – 50

Send førespurnad