Smiing

Elevane får bli med i ei rekonstruert gamal smie og læra meir om kva dei laga der. Elevane får og tilarbeida eit metallstykke, her må ein varma stål i essa og bruka hammar og ambolt. Verneutstyr og sikkerheit står sjølvsagt og på planen!

Kort om opplegget:

  • Kva laga dei i smiiene før?
  • Smi din eigen krok

Frå fagfornyinga:

Kunst og handverk:

Handverksferdigheter innebærer at elevene skal utvikle håndlag, praktiske ferdigheter og utholdenhet ved å bruke ulike redskaper og materialer. I smia får elevane arbeida med forståinga av metallets eigenskapar, funksjonalitet og uttrykk.

Kompetansemål etter 10. trinn

  • utforskemuligheter innenfor handverksteknikker og eigna teknologi ved å bearbeide harde materialer.
  • Brukeulike verktøy og material på en hensiktsmessig måte

Valfag praktisk handverksfag:

I smia får elevane praktisk erfaring med smiing som handverk. Dei praktiske ferdigheitene deira blir utvikla i arbeidet med å forme stålet med ulike verktøy. Elevane vil og få innblikk i smiing som tradisjon og yrke.

Elevane skal erfara kva som er tilstrekkeleg kraftbruk, både gjennom kropp og gjennom verktøy, og de skal bruka tradisjonelle og nye verktøy på ein trygg måte.

Valfag kulturarv:

Kulturarv handlar om å få erfaring med og innsikt i ulike tradisjonar og handverk. Faget skal òg stimulera elevane til ta vare på kulturarv, gamle handverk og tradisjonar slik at desse kan leva vidare i framtida, òg som aktive yrke.

I smia får elevane prøvd seg på ferdigheiter og teknikkar i å forme stål  ved hjelp av ulike reiskapar og verktøy.

Varigheit:

2,5 time for 30 elevar

Kan bestillast:

Veke 10-46

Pris:

Gratis

Send førespurnad