Ledig stilling: vertar til Vitengarden

Kombiner skule med ein spennande jobb med fagleg relevans. Vitengarden søker skuleungdom som likar å formidla for barn og unge.

Arbeidsoppgåver:

 • Resepsjon/butikk
 • Kafé
 • Utstilling
 • Publikumsaktivitetar
 • Servering

Allsidige arbeidsoppgåver. Du vil få god opplæring.

Arbeidstid: Annakvar sundag, feriar og kveldsarrangement.

Oppstart til hausten.

Me prioriterer vertar som kan jobba minimum 2 år hjå oss. Du må òg kunne jobba i nokre av skulen sine feriar, og minst 3 veker i sommarferien.

Kvalifikasjonskrav og eigenskapar

 • Du må gjerne ha interesse for realfag og historie
 • Du må gjerne ha interesse for mat og kafédrift
 • Du må gjerne ha interesse for dyr og gardsdrift
 • Du må vera utadvendt og imøtekomande
 • Du må kunne ta imot publikum på ein god måte
 • Du må kunne setja deg inn i faget eller historiar som skal formidlast
 • Du må kunne formidla både på norsk og engelsk
 • Du må ha fylt 15 år i løpet av 2024

Alle vertar må levera godkjent politiattest ved tilsetting.

Me vil gje gutar ei ekstra oppfordring om å søkja.

Jærmuseet tilbyr:

 • God opplæring
 • Spanande og varierte arbeidsoppgåver
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Løn etter tariffavtale
 • Rabattordningar for tilsette
 • Arbeidstid etter oppsett arbeidsplan for vertar
 • Moglegheit for ekstratimar ved arrangement
 • Spanande jobb som er god å ha på cv-en

Spørsmål om stillingane kan rettast til:

Helene Østby Larsen, avdelingsdirektør

Telefon 45 25 48 17

Søknaden må sendast via jobbnorge.no

Om Vitengarden

Vitengarden er eit kombinert vitensenter og museum på Nærbø – midt i matfatet på Jæren.

På Vitengarden kan du læra ved å gjera. Interaktive utstillingar ute og inne fortel om landbruket på Jæren, moderne matproduksjon, energi, teknologi og natur.

Opplev museumsgarden med levande husdyr og eit gardsmiljø frå 1950-talet med gjess, høns, kyr, grisar og sauer.