Auga vårt

Korleis ser auga ut inni? Elevane blir kjend med auga vårt gjennom ulike småoppgåver og ved dissekering av eit kuauge. Elevane får arbeida i par og dissekerer sjølv.

Kort om opplegget:

  • Linsa, korleis ser den ut?
  • Den blinde flekken, erfar den og sjå den
  • Kva er det som gjer at auga er rundt?
  • Korleis virker pupillen?
  • Kva er eigentleg netthinna?

Fra fagfornyinga:

Frå naturfag: gje elevane kompetanse til å forstå sin eigen kropp og ivareta si eiga fysiske helse.

Varighet:

1 t 15 min pr 30 elevar

Kan bestilas:

Heile året

Pris:

Gratis

Send førespurnad