Det er ikkje bare drit…

Her på Jæren produserast det kvar dag enorme mengder søppel og skit, kva skal me gjera med dette? Søppel og skit rotnar i naturen og slepp ut gassar, rotnar dette anaerobt blir det laga andre gassar som me kan nytta til td bilkøyring.

Kort om opplegget:

  • Kva er biogass og kvifor skal me laga det?
  • Bli kjent med Superbakterien i biogassfabrikken
  • Me gjer forsøk i laboratoriet
  • Alle elevane får prøva å kjøra ein biogasstraktor

Frå fagfornyinga:

Samfunnsfag: Faget skal bidra til at elevane ser sammanhengar mellom individuelle val samfunnsstrukturar og tolegrensene i naturen.

Frå naturfag: Elevene skal få kompetanse til å gjøre miljøbevisste valg og handlinger, og se disse i sammenheng med lokale og globale miljø- og klimautfordringer.

  • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt
  • beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer

Varigheit: 

1,5 time pr 15 elevar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris:

Gratis

Send førespurnad