2. verdskrig

Kort om opplegget: 

  • Kva starta krigen internasjonalt og kvifor kom krigen til Noreg?
  • Korleis blei Noreg ramma under okkupasjonen?
  • Kva skjedde lokalt?
  • Startar på garden Audamotland.
  • Avsluttast med ein tur i krigsminneløypa i Hanabergmarka.

Frå fagfornyinga:

Samfunnsfag, etter 10. trinn

  • Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
  • Gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast

Varigheit: 

1-1,5 time

Kan bestillast: 

Veke 3 – 13, 23 – 35, 45 – 52

Pris:

Gratis

Send førespurnad