Kokkar i friluft

Kan mat smaka betre enn når ein er ute og har laga maten sjøl? Elevane får laga god og sunn mat på bål, og dei blir kjent med ulike måtar å laga mat ute.

Kort om opplegget:

  • Laga mat på bål
  • Steika på helle, i glør eller gryte
  • Tarzanløype

Frå fagfornyinga:

Kroppsøving: Elevane får bruke nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under vekslande årstider. Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit.

Kroppsøving etter 10. trinn:

  • Utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
  • gjennomføre friluftsliv til ulike årstider
  • vurdere risiko og tryggleik ved  ulike   uteaktivitetar, forstå og gjennomføre sporlaus og trygg ferdsel

Varigheit: 

2 timar

Pris:

50 kr pr elev

Kan bestillast: 

Veke 3 – 50

Send førespurnad