Heilt forblåst

Kva er fornybar og ikkje fornybar energi, og kva fordeler/ulemper har dei ulike energikjeldene og –berarane? Ver med og laga og testa ut kva som er den mest effektive vindturbinen.

Kort om opplegget:

  • Samtale om ulike energikjelder og –berarar med utgangspunkt i benkene i «SNU»-utstillinga vår
  • Kjenne ulike vindstyrkar på kroppen i Blåsten
  • Me lagar og testar ut vindturbinar

Frå fagfornyinga:

Samfunnsfag: Faget skal bidra til at elevane ser sammanhengar mellom individuelle val samfunnsstrukturar og tolegrensene i naturen.

Frå naturfag: Elevene skal få kompetanse til å gjøre miljøbevisste valg og handlinger, og se disse i sammenheng med lokale og globale miljø- og klimautfordringer.

Naturfag etter 10. trinn:

  • gjøre rede forenergibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på
  • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt

Varigheit: 

1,5 time

Kan bestillast: 

Veke 3 – 48

Praktiske opplysninger: 

Hugs uteklede

Pris:

Gratis

Send førespurnad