Bilverkstad – teknologi og design

Design din eigen bil. Korleis skal ein få hjula til å sviva rundt? Går lange, korte, store eller små bilar best? Klarer du finna på nye gode praktiske løysningar? Her er det ingen fasit… De har løysingane!

Kort om opplegget:

Design din egen bil:

  • Tyngdebil
  • Ballongbil
  • Andre biltypar dersom tida tillèt det…

Me nyttar enkle materiale for å bygga bilane, og har sjølvsagt ei testkjøring til slutt for å sjå om dei eigendesigna bilane er kjørbare.

Kompetansemål:

Forskerspiren (naturfag)

  • Forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

Teknologi og design (naturfag)

  • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling

Varigheit: 

1 time ( 20 elever)

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

20 kr per elev

Send førespurnad