Bygg din eigen elektroniske sensor – teknologi og design

Det meste som skjer i eit drivhus er styrt av ulike elektroniske sensorar. På Vitengarden kan de få lodda elektriske kretsar, med ulike sensorar.

Kort om opplegget: 

Bygg dine eigne elektronisk kretsar. De kan velja mellom:

  • Lyssensor- som skil om det er nok eller for lite lys
  • Fuktighetssensor – som fortel når noko er for tørt
  • Eller bygg di eiga diodelykt

Kompetansemål:

Fenomener og stoffer (naturfag)

  • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser

Varigheit: 

1 time (per 15 elevar)

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

15 kr per elev

Send førespurnad