Geologi og jordsmonn

Med utgangspunkt i myrsnitta i utstillinga på Vitengarden og ein tur ut i Hanabergsmarka lærer elevane om ulike jordsmonn og geologien i området. Er klassen interessert i eit spesielt geologisk emne, kan me legga til rette for det.

Kort om opplegget:

  • Danning og eigenskapar
  • Transport av stein
  • Boringsprofilar
  • Kva er skildnaden på jordart og jordsmonn?
  • Korleis avgjer me kornstorleiken? Og kva seier den oss?
  • Veg og teikn kornfordelingskurve
  • Korleis verkar geologien og jordarten på vegetasjonen.

Kompetansemål:

Geografi (samfunnsfag)

  • utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast: 

Veke 16 – 46

Pris:

Gratis

Send førespurnad