Auga vårt

Korleis ser auga ut inni? Elevane blir kjend med auga…

Inni er me like

Disseksjon av hjartelungeslag frå gris. Korleis ser menneska ut inni?…