Byggeskikk og arkitektur

Det er mange ulike faktorar som har vore med på å forma både byggeskikken og arkitekturen gjennom tidene. Bygningshistoria på Jæren kan ikkje visa til pragande og monumentale bygningar, men særpreget finn ein.

Kort om opplegget:

  • Regionale byggetradisjonar
  • Lafteteknikkar og val av material
  • Sosiale- og økonomiske endringar
  • Kulturlandskapet
  • Omvising i ulike autentiske museumsanlegg
  • Praktiske øvingar (lafting)

Gjennomføring: Førelesing, omvisning, vitensentereksperimenta og praktiske øvingar.

Varigheit: 

3 timar

Kan bestillast: 

Heile året

Pris:

30 kr pr elev og 300 kr pr time formidling

 

Send førespurnad