Historie

Vel mellom desse opplegga:

  • Hamskriftet, nasjonalt og regionalt
  • Industrialiseringa, nasjonalt og regionalt
  • Helse og livsstil, hygiene og sanitære forhold gjennom 150 år.

Gjennomføring: Førelesing, omvisning og praktiske aktivitetar.

Varigheit: 

2 – 3 timar

Kan bestillast: 

Heile året

Pris:

30 kr pr elev og 300 kr pr time formidling

Send førespurnad