Steingardane på Jæren

Sentralt i det jærske kulturlandskapet er steinen og steingardane, eit blikkfang både i inn – og utmark, eit hinder, eit slit, men også eit kjennemerke og ein identitet. Har de lagt merke til steinen og steingardane i notid, kva har skjedd med dei?

Gjennomføring: Førelesing med bilete og markvandring

 

Frå fagfornyinga:

Geografi vg1:

  • gjere greie for korleis indre og ytre krefter har danna ulike landskap, og utforske og gi døme på korleis menneska som bur der, kan utnytte ressursane

Historie vg2:

  • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn

Historie vg3:

  • vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger

Naturbruk vg1:

  • utforske eksempler på lokal produkt- og næringsutvikling basert på teknologisk utvikling, lokale ressurser, kultur og tradisjon

 

Varigheit: 

1-2 timar, eller etter avtale

Kan bestillast: 

Heile året

Pris:

Kr 300 / time + kr 30 / elev.

Send førespurnad