Auga vårt

Korleis ser auga ut inni? Elevane blir kjend med auga vårt gjennom ulike småoppgåver og ved dissekering av eit kuauge. Elevane får arbeida i par og dissekerer sjølv.

Kort om opplegget:

  • Linsa, korleis ser den ut?
  • Den blinde flekken, erfar den og sjå den
  • Kva er det som gjer at auga er rundt?
  • Korleis virker pupillen?
  • Kva er eigentleg netthinna?

 

Frå fagfornyinga:

Biologi – fagfornyinga er ikkje klar, frå høringsutkastet:

Kjernelement – Evolusjonære prosessar og biologisk mangfald

  • Elevane skal utvikle innsikt i anatomien og fysiologien til organismar

Bio1

  • Gjere greie for prinsipp for stoffopptak, transport, kommunikasjon og ekskresjon hos mennesket og forklare samanhengen mellom anatomi og fysiologi

 

Varighet:

1 t 15 min pr 30 elevar

Kan bestilas:

Heile året

Pris:

30 kr pr elev og 300 kr pr time formidling

Send førespurnad