Kulturlandskapet

Kulturlandskapet er ei historiebok, kanskje ein litt dryg påstand, men det gjeld å utforska kulturlandskapet med det rette blikket. Prøv å sjå samspelet natur- og kulturhistoria. Kva krefter og strøymingar er det som til kvar tid set sine merker i landskapet?

Kort om opplegget:

  • Kvifor er kulturlandskapa så ulike?
  • Lokale endringar i kulturlandskapet.
  • Geologi, jordart og jordsmonn.
  • Kystlynghei
  • Har kulturlandskapet noko verdi?
  • Kva er verneverdig kulturlandskap?
  • Jordskiftet sin innverknad på kulturlandskapet.
  • Kva pregar arealbruket i Noreg i dag?
  • Arkitektur

Gjennomføring: Førelesing, vitensentereksperimenta, markvandring og øvingar

Varigheit: 

2 – 3 timar

Kan bestillast: 

Veke 16 – 44

Pris:

30 kr pr elev og 300 kr pr time formidling

Send førespurnad