Plantefarging

Kva farge blir det på garnet om det blir lagt i varmt vatn i lag med steinlav? Kva skjer om ein bruker heil løvetann? Elevane er med og hentar ulike planter me kan farga med, og så prøver me dei ut saman.

Kort om opplegget:

  • Me leitar etter planter som eignar seg til plantefarging
  • Tørking og lagring av plantene
  • Plantefarging av garn

Kompetansemål: 

Design (kunst og handverk)

  • Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Historie (samfunnsfag)

  • Skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast: 

Veke 19 – 25

Send førespurnad