Byggeskikk og arkitektur

Det er mange ulike faktorar som har vore med på å forma både byggeskikken og arkitekturen gjennom tidene. Bygningshistoria på Jæren kan ikkje visa til pragande og monumentale bygningar, men særpreget finn ein.

Kort om opplegget:

  • Regionale byggetradisjonar
  • Jærhuset
  • Lafting
  • Sosiale- og økonomiske endringar
  • Kulturlandskapet
  • Me laftar eit hus

Frå fagfornyinga:

Kunst og handverk: elevane får lesa enkle tekniske teikningar.

Kunst og handverk, etter 7. trinn:

  • bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner

Varigheit: 

1,5 time pr 20 elevar

Kan bestillast: 

Veke 3 – 50

Send førespurnad