Humlene våre

Bier, deriblant humler, er dei mest effektive pollinerande insekta me har. Men vår påvirking av naturen er i ferd med å utrydda fleire av dei. La elevane bli kjent med og bevisst på dei viktige humlene.

Kort om opplegget:

  • Bli kjent med nokre av våre vanlegaste humler
  • Kva kjenneteikner humlene?
  • Kor lever dei, og kva lever dei av?
  • Humleåret
  • Snekra humlekasse og innreda med bol

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 7. trinn:

  • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk
  • gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføretiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

Kunst og handverk, etter 7. trinn:

  • bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte

Samfunnsfag, etter 7. trinn:

  • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa …

Varigheit: 

1,5 timar

Pris:

10 kr pr elev

Kan bestillast: 

Veke 10 – 14

 

Send førespurnad