Lag din eigen leppepomade

Elevane lagar ein leppepomade kvar som dei får med heim. Elevane vel smak sjølv. Undervegs snakkar me litt om kva feitt eigentleg er og ulike laboratorieteknikkar.

Kort om opplegget:

Laga leppepomade

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 7. trinn:

  • utforske faseoverganger…

Varigheit: 

45 min per 10 elevar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

15 kr per elev

Send førespurnad