Smiing

Elevane får bli med i ei rekonstruert gamal smie og læra meir om kva dei laga der. Elevane får og tilarbeida eit metallstykke, her må ein varma stål i essa og bruka hammar og ambolt. Verneutstyr og sikkerheit står sjølvsagt og på planen!

Kort om opplegget:

  • Kva laga dei i smiiene før?
  • Smi din eigen krok

Kun for 7. trinn

 

Frå fagfornyinga:

Kunst og handverk:

Handverksferdigheter innebærer at elevene skal utvikle håndlag, praktiske ferdigheter og utholdenhet ved å bruke ulike redskaper og materialer. I smia får elevane arbeida med forståinga av metallets eigenskapar, funksjonalitet og uttrykk.

Kompetansemål etter 7. trinn

  • bruka ulike handverktøy og elektriske verktøy for å tilarbeida harde materialar på ein trygg måte

Varigheit:

2,5 time for 30 elevar

Kan bestillast:

Veke 10-46

Pris:

Gratis

 

Send førespurnad