Rakettverkstad

Me lagar papirrakett. Korleis skal me få han til å fly? Kva må til for at han skal gå langt og beint? Me bruker enkle material og lufttrykk.

Kort om opplegget: 

Design din eigen rakett, det gjelder å få han til å gå beint og langt.

Kompetansemål:

Forskerspiren

  • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser

Fenomener og stoffer

  • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen

 

Varigheit: 

1 time (per 20 elever)

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

Gratis

Send førespurnad