Livet i bikuba

Nå begynner det å skje mykje i bikuba! Me blir kjent med arbeidsbia og dei andre i kuba. Elevane får på seg ekte birøktardrakter og me går ut i bikubene.

Kort om opplegget:

  • Bier og bikuba
  • Korleis er livet i ei bikube?
  • Kor mange bier er det i ei bikube?
  • Korleis er eit bisamfunn bygd opp?
  • Utstyr
  • Ein liten tur i bikuba for å sjå korleis biene arbeidar.

Frå fagfornyinga:

Kroppsøving: Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit

Naturfag, etter 7. trinn:

  • gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast: 

Veke 19 – 25

Praktisk informasjon: 

VIKTIG: Alle må ha bukse, genser og støvlar!

Pris:

Gratis

Send førespurnad