Orientering

Korleis les ein kart? Korleis orientera kartet  til terrenget? Kor er nord på kartet?
Finn du tilbake igjen?

Kort om opplegget:

  • Orienteringskart
  • Kompasset
  • GPS
  • Orienteringsløype

Frå fagfornyinga:

Kroppsøving: Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit

Kroppsøving, etter 7. trinn:

  • bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø
  • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast: 

Veke 16 – 44

Send førespurnad