Kjemiske reaksjonar

Kva skiljer eit kjemisk stoff frå eit anna? Skjer det ein kjemisk reaksjon, eller er det kanskje ei fysisk forandring?

 

Kort om opplegget:

  • Elevane lærer om atom, molekyl og kjenneteikn på kjemiske reaksjonar.
  • Elevane får sjølv gjere fleire små elevøvingar og må vurdere om det skjer ein kjemisk reaksjon eller ikkje.

 

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 7. trinn:

  • Utforske … kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem

 

Varigheit:

1 time, maks 30 elevar.

 

Kan bestillast:

Heile året

 

Pris:

Gratis

Send førespurnad