Super:bit

super:bit skal inspirere: Elever skal få kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkemåte og programmering. Lærere skal få innsikt, evne og vilje til å undervise i programmering.

super:bit er utvikla av de regionale vitensentrene i Norge og er ein del av ei nasjonal satsing sponset av Sparebankstiftelsen. 

Korleis kan me programmera micro:bit til å utføre forskjellige oppgåver ? Kan de få micro:bit-en til å køyra ein bit:bot? Klarer de å køyre på gatene i smart byen?

Utstyret som trengs er levert til 6.trinn på skular på 6. trinn i løpet av skuleåra 2019/20 og 2020/21. 

Hensikten med undervisningsdelen er å gi lærarane et solid støtteverktøy slik at de sidan kan jobbe videre saman med sine elever. 

Høyrest dette spennande ut ? Ta kontakt 

 

Frå fagfornyinga: 

Naturfag 

Etter 10.trinn 

  • utforskeforstå og lage teknologiske systemer som består av en sender og en mottaker 
  • bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener  

 

Etter 7.trinn 

  • utforskelage og programmere teknologiske systemer som består av deler som virker sammen 
  • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer 

 

Etter 4.trinn 

  • Utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike delerog beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen designe og lage et produkt basert  en kravspesifikasjon 

Send førespurnad