Grisen, høna og fjoset

Kven er sugga? Kor lenge ligg ein kylling inne i egget? Dette og mykje anna finn me ut av. Det hører også med ein tur ut for å helsa på grisen og fjørkreet. For dei som ønskjer det, kan me slakta ein kylling, og sjå korleis denne ser ut utan klede!

Kort om opplegget:

  • Bli betre kjent med grisen og høna.
  • Bli med i fjøset og lukt og ta på dyra.
  • Bli med og slakt ei høne.

Kompetansemål:

Mangfald i naturen:

  • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Kropp og helse (naturfag)

  • beskrive i hovedtrekk hjerte- og lungesystemet og hvilken funksjon det har i kroppen

Varigheit: 

2 timar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 50

Praktisk informasjon: 

Dersom elevane skal vera med på slakting krev dette godkjenning frå føresette.

Pris:

Gratis

Send førespurnad