Utedag i skogen

Utedag i skogen. Ver med og bygg ein gapahuk og lag bål for å halda varmen. Nyt varm, god saft i sjølvlaga ly.

Ta med eigen turmat.

Kort om opplegget: 

 • ”Det heiter ikkje dårleg ver, men dårlege klede.”
 • Saga og hogga ved
 • Byggja levegg for bålplass(”gapahuk”)
 • Byggja eldstad med stein
 • Læra å gjera opp bål
 • Varma opp saft
 • Fokus på tryggleik kring bål og knivar.
 • Korleis bør folk ferdast i skog og mark?

Frå fagfornyinga:

Kroppsøving: Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit

Kunst og handverk, etter 7. trinn:

 • bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner

Kroppsøving, etter 7. trinn:

 • gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar
 • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv

Varigheit: 

2 timer

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Praktisk informasjon: 

NB! Ta med godt med klede og sitteunderlag

Send førespurnad