Lag deg ei lysdiodelykt

Kva må til for at ei pære skal lysa? Elevane får læra om elektroniske komponentar og setter saman og loddar si eiga lysdiodelykt.

Kort om opplegget: 

Bygg di eiga elektroniske lykt.

  • Kretskort, brytar, motstand, batteri, lysdiode
  • Lodding
  • Lukka krets

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 7. trinn:

  • Utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk…
  • designe og lage et produkt basert på brukerbehov

 

Varigheit: 

1 time (pr 20 elevar)

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

10 kr per elev

Send førespurnad