Inni er me like

Disseksjon av hjartelungeslag frå gris.

Korleis ser menneska ut inni? Kor stort er hjarta? Kor mykje luft er det plass til i lungene? Klarer du å få grisen til å hyla?

Kort om opplegget:

  • Kva organ finn me inni grisen?
  • Hjarta, lunger, strupe, luftrøyr m.m
  • Kor mykje veg hjarta?
  • Korleis er lungene inni?
  • Kvifor renn ikkje blodet feil veg frå hjarta?

Frå fagfornyinga:

Frå naturfag: gje elevane kompetanse til å forstå sin eigen kropp og ivareta si eiga fysiske helse.

Naturfag, etter 7. trinn:

  • gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker saman

Varigheit: 

1 time 15 min per 15 stk.

Kan bestillast: 

Veke 3-50

Praktiske opplysningar: 

Elevane får utdelt hanskar og forklede

Pris:

Gratis

Send førespurnad