Jul i gamle dagar

Dette tilbodet har fleire aktivitetar å velja mellom. Skulen kan sjølv setja saman aktivitetar som passar for dei. Me lagar flott julepynt av enkle material og me lagar nydeleg tradisjonsjulebakst! For dei som ønskjer kan me og ha graut på låven med nissebesøk, dette kostar 68 kr pr elev.

Kort om opplegget:

Me sett saman eit opplegg i lag med dykk. Under er aktivitetar å velga blant:

  • Baking: – Krumkaker – Jødekaker – Smultringar
  • Laga gamaldags julepynt (me har mange ulike å velja mellom)
  • Toving
  • Rulla voksljos (+20 kr ekstra)
  • Kinna smør
  • Juleforteljingar i gamlahuset
  • Graut på låven

Kompetansemål:

Frå fagfornyinga:

Mat og helse, etter 7. trinn:

  • brukereiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse
  • brukeoppskrifter i matlaging og rekne ut og vurdere mengda i porsjonane…

Varigheit: 

Varierer med gruppestorleik.

Kan bestillast: 

Veke 47 – 51

Pris: 

20 kr per elev

(+ 68 kr dersom ein ønskjer graut og nisse)

Send førespurnad