Bilverkstad – teknologi og design

Design din eigen bil. Korleis skal ein få hjula til å sviva rundt? Går lange, korte, store eller små bilar best? Klarer du finna på nye gode praktiske løysningar? Her er det ingen fasit… De har løysingane!

Kort om opplegget:

Design din egen bil:

  • Tyngdebil
  • Propellbil

Me nyttar enkle materiale for å bygga bilane, og har sjølvsagt ei testkjøring til slutt for å sjå om dei eigendesigna bilane er kjørbare.

Kompetansemål:

Teknologi og design(naturfag)

  • planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer
  • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt

Varigheit: 

1 time ( 20 elevar)

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

20 kr per elev

Send førespurnad