Musikkverkstad – teknologi og design

Kva er lyd? Me lager ulike musikkinstrument ved bruk av enkle materialar som ballongar og sugerøyr. Me spelar på instrumenta etterkvart som dei vert laga. Klarer me få lyd i dei? Til slutt kan me kanskje starta eit eige blåseorkester!

Kort om opplegget:

Design ditt eigeinstrument:

  • Sugerøyrfløyte
  • Munnspel
  • Røyrfløyte
  • Håndflateorgel

Me nyttar enkle materiale for å bygga instrumenta, og instrumenta blir prøvespela etter kvart som dei blir bygde

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 7. trinn:

  • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte…

Varigheit: 

1,5 time per 20 elevar

Kan bestillast: 

Veke 4 – 48

Pris: 

10 kr per elev

 

Send førespurnad