2. verdskrig

Kort om opplegget:  Kva starta krigen internasjonalt og kvifor kom…