25. januar 11:00
Garborgsenteret/Time bibliotek 110 (gratis for medl. i Jæren SeniorUniversitet)
Foredrag av Ottar Grepstad

«Dølen mot jærbuen – nye forteljingare om Vinje og Garborg» er det fulle namnet på foredraget til direktøren i Nynorsk kultursentrum, Ottar Grepstad.