Sjå Jæren

Her er ei liste over årbøkene museet har gitt ut:

Kvart år sidan 1989 har museet publisert ei årbok. Dei fleste artiklane i årbøkene omhandlar jærregionen si historie. Andre kastar lys over interessante aspekt og hendingar frå museet sine anlegg.

Dei enkelte artiklane kan lesast på sida til kvar bok fram til og med 2012. For ei fullstendig liste over alle artiklane i årbok 1989-2015, sjå her.

Sida er for tida under oppdatering. Saknar du ein artikkelen kan du kontakta oss med å senda ein e-post til: post@jaermuseet.no. Årbøkene kan ein få kjøpa i våre eigne muséumsbutikkar og hjå ulike lokale bokforhandlarar.


Sjå Jæren 2019


Sjå Jæren 2018


Sjå Jæren 2017


Sjå Jæren 2016


Sjå Jæren 2015


Sjå Jæren 2014


Sjå Jæren 2013