Sjå Jæren

Årbok for Jærmuseet

Kvart år sidan 1989 har museet publisert ei årbok. Dei fleste artiklane i årbøkene omhandlar jærregionen si historie. Andre kastar lys over interessante aspekt og hendingar frå museet sine anlegg.

Dei enkelte artiklane kan lesast når du klikker deg inn på sida til kvar bok.

For ei fullstendig liste over alle artiklane i årbok 1989-2015

Fullstendig liste frå alle artiklane i årbøkene 2016-2019

Jærmuseet – møtestad mellom natur, kultur og teknologi

Jærmuseet

Her finn du årbøkene museet har gitt ut:


Sjå Jæren 2019


Sjå Jæren 2018


Sjå Jæren 2017


Sjå Jæren 2016


Sjå Jæren 2015


Sjå Jæren 2014


Sjå Jæren 2013