Sjå Jæren 2000

Innhald:


Fiske og fiskeméd langs kysten i Hå

Sverre Varhaug og Kristian Fuglestad


Nærlandsheimen
Diakonenes arbeids- og pleiehjem for åndsvake

Torunn Måseidvåg


Tater eller romani
eller Dei elendige sin historie
eller Ei hårreisande historie

Hans Torgny Indrebø


Jærplogane
– Oversyn over heste- og traktorplogar produserte på Jæren 1870-1990

Jærmuseet


Årsmelding for Jærmuseet 1999