Jærmuseet har samlingar med vekt på 1900-talet: nyare landbrukshistorie og industriprodukt som sykkel, leirvare og konfeksjon. Her har me fokus på ting som er produsert i regionen. Museet har også gjenstandane i dei antikvariske bygningane for å visa korleis folk levde og arbeidde i eldre tid. Du kan finna foto og opplysningar om vel 4 000 gjenstander i databasen til Digitalt museum (http://www.digitaltmuseum.no/) her vil det koma fleire gjenstander etter kvart.