Historiske lydopptak og filmar bringar fortida nær oss som ingen annan originalkjelde. I samlingane har Jærmuseet både lydband og filmar i mange tidlegare brukte format. Materialet blir lagra i kjølerom for å bevare det best mogleg. Samstundes arbeider vi med å digitalisera materialet for å gjera dette lettare tilgjengeleg.
Gjennom dokumentasjons- og innsamlingsprosjekt har Jærmuseet parallelt bygd opp ei samling av eigne filmar og lydband rundt tema museet har dokumentert og forska på.