Sjå Jæren 2016

Innhald:


Elias og Malena si krambu

OTTO LAURITS FUGLESTAD


Fra kaffekjeler til bispehatter

THERESE ESPELAND


«Den driftige bonden» og jærsk heltedyrking

SVEIN IVAR LANGHELLE


Taren på Jæren – gjødsel og tareoske

EGIL HARALD GRUDE


Stolpabu

HANS TORGNY INDREBØ


Full elektrifisering på Jæren, 1950-2015

GUNNAR NÆRHEIM


Spåtakoner og strikkemaskiner

ANNE CECILIE TJERSLAN


I same rommet

ØRJAN ZAZZERA JOHANSEN


Forfattaromtalar Sjå Jæren 2016


Heile boka med annonsar