Har me orden på gjenstandane?

Dei to siste åra har Jærmuseet revidert i gjenstandsamlingane. Det gir resultater.

Tre- og metallmagasinet på Vitengarden fekk nye reolar. Foto: Målfrid Grimstvedt / Jærmuseet

Me har fått god hjelp av Samlingsteamet i Rogaland. I tillegg er me med sjølve også.

På Vitengarden tømde me eit eit magasin våren 2014. Her er det omlag 5000 små og litt større gjenstandar som me har reingjort, registrert og pakka. Dei har fått plass i nye reolar. Arbeidet blir avslutta med å legga mykje nytt ut på Digitalt museum.

Hausten 2015 starta  starta rehabilitering av bygningen der Vitenfabrikken har byhistoriske utstilling, kontorer og arkiv. Her nytta me våren til å revidera samlinga i samband med nedpakking. Her var det også omlag 5000 gjenstandar. Dei vil også bli presenterte på Digitalt museum.